Otwarcie mostu na drodze gminnej w Rzepienniku Biskupim

Kolejny w tym roku wymierny sukces inwestycyjny naszego gminnego samorządu! Otwarcia dokonali Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Bajorek oraz sołtys Rzepiennika Biskupiego radna Grażyna Włodyka.