Dożynki Powiatu Tarnowskiego 2017

Dożynki Powiatu Tarnowskiego już za nami. Dziękuję naszej wspaniałej grupie dożynkowej za piękny wieniec i godne reprezentowanie Gminy Rzepiennik Strzyżewski. W tym roku konkurencja była wyjątkowy duża tym bardziej cieszy zdobyte wyróżnienie.