Poświęcenie Pomnika Ofiar Niemieckiego Nazizmu w Rzepienniku Suchym