Emanacje w Rzepienniku Biskupom

 Piękny koncert. Dziękuję wszystkim osobom za pomoc w organizacji