Dożynki gminne

Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia na Dożynki Gminy Rzepiennik Strzyżewski:

  •  Panu Michałowi Wojtkiewiczowi Posłowi na Sejm RP,
  • Panu Józefowi Gawronowi W-ce Wojewodzie Małopolskiemu,
  • Panu Wojciechowi Skruchowi Radnemu Sejmiku Małopolskiego,
  • Panu Tomaszowi Stelmachowi Członkowi Zarządu Starostwa Powiatowego w Tarnowie,
  • Panu Zbigniewowi Jurkiewiczowi Burmistrzowi Ciężkowic,
  • Panu Grzegorzowi Gotfrydowi Wójtowi Szerzyn
  • Rolnikom i mieszkańcom gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz innych gmin.

Cieszę się, że mogliśmy tego dnia być razem na najwspanialszych dożynkach – DZIĘKUJĘ.