Jubileusz 25 – lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dziś swój jubileusz 25 – lecia istnienia obchodzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Gratuluję Pani Prezes Zarządu Małgorzacie Mrugała oraz Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Annie Biederman-Zaręba wzorowej działalności dla dobra mieszkańców i środowiska. Dziękuję za duże wyróżnienie, docenienie i nagrodę dla porozumienia 4 gmin które tworzą Spółkę Komunalną Dorzecze Białej.