Symboliczne wbicie łopaty

Dziś na terenie szkoły podstawowej w Rzepienniku Biskupim wraz z Radnymi Gminy, Panią Dyrektor Szkoły, Rodzicami i Uczniami poprzez symboliczne wbicie łopaty rozpoczęliśmy prace przy budowie długo oczekiwanej sali gimnastycznej. Jeszcze raz pragnę podziękować Panu Ministrowi Sportu Witold Bańka oraz Posłom Ziemi Tarnowskiej a w szczególności Posłowi Wiesławowi Krajewski za wsparcie w pozyskanej dotacji. Podziękowania należą się także wszystkim mieszkańcom którzy zaangażowali się w ten projekt oraz Radnym Gminy, którzy głosowali nad zabezpieczeniem środków finansowych na wkład własny do tej inwestycji.