Promesy na remont dróg gminnych

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odebrałem z rąk Pana Ministra Joachima Brudzińskiego promesę na remont dróg gminnych. Dziękuję Panu Ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu, Wojewodzie Małopolski Panu Piotr Ćwik, Panu Posłowi Włodzimierz Bernacki, Panu Posłowi Michal Wojtkiewicz oraz Wicewojewodzie Małopolskiemu Panu Józef Gawron za wspieranie odbudowy infrastruktury drogowej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski. Dzięki rządowemu wsparciu na drogach zostaną wykonane ważne dla mieszkańców zadania inwestycyjne.