Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Rzep. Strzyżewskim