Marek Karaś – lat 41, rodzina – Aneta, Małgosia, Krzyś

Pracował na stanowisku kierowniczym w największej w Polsce, prywatnej firmie działającej w sferze inżynierii projektowej dla potrzeb leśnictwa i ochrony środowiska.

Wykształcenie:

W latach 1996-2001 odbył dzienne studia magisterskie na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie na kierunku leśnictwo, które ukończył z wynikiem dobrym, uzyskał tytuł magistra inżyniera.

W latach 1992-1996 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie.

Wcześniej ukończył Szkołę Podstawowa w Olszynach.

Marek Karaś pochodzi z Olszyńskiej rodziny, która na trwałe wpisała się w historię gminy. Dziadek- Jan Karaś był bardzo zdolnym rzeźbiarzem. Razem z teściem Józefem Bąkiem wykonali wiele kamiennych kapliczek, nagrobków, krzyży i figur przydrożnych a także chrzcielnic. Rodzice Jan i Anna Karaś przez wiele lat pracowali dla dobra i rozwoju lokalnej społeczność. Marek Karaś jak wielu mieszkańców naszej gminy, został zmuszony do opuszczenia rodzinnych stron w poszukiwaniu pracy. Podjął pracę jako asystent taksatora leśnego w prywatnej firmie wykonującej projekty z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody na terenie całej Polski. Poprzez ciężką pracę i pomyślne realizowanie projektów zyskał zaufanie współpracowników oraz uznanie w oczach przełożonych. Pozwoliło to na zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego aż do stanowiska kierowniczego.

Problemy mieszkańców Olszyn zawsze były mu bliskie. Dlatego zaangażował się w wybory samorządowe. Uzyskaną wiedzę i doświadczenie pragnie wykorzystać do rozwoju rodzinnych stron.

Pytany o to, dlaczego kandyduje na Wójta mówi – Pracując w różnych częściach Polski miałem okazję zobaczyć jak się rozwijają. Nasza gmina dopiero rozpoczyna pracę nad rozwiązaniem, które wiele gmin ma za sobą. Dlatego teraz jest najwyższy czas, by zacząć intensywnie pracować. Jestem realistą. Wiem, że o środki finansowe trzeba intensywnie zabiegać. Dlatego jako kierownik gminy powołam zespół specjalistów, którego zadaniem będzie pozyskiwanie funduszy. W skład zespołu wejdą przedstawiciele wszystkich miejscowości w gminie bo wiem, że dzięki współpracy jesteśmy w stanie osiągnąć założone cele. W interesie każdego z nas jest, aby pozyskać jak najwięcej środków finansowych. To warunek rozwoju naszej gminy i wzrostu zamożności jej mieszkańców.

 Wolny czas najchętniej poświęca rodzinie i dzieciom. Odpoczywa na rodzinnych wędrówkach górskich i krajoznawczych. Jest oddanym kibicem piłki nożnej i siatkówki. Hobby to fotografia oraz muzyka i literatura.